Kyrkobok for Svenska M. E. församlingen

Swedish Church book - Seapo, KS 1878

Obtained from Jane Maddy Campbell of Wayne, KS


sbook01.jpg

sbook02.jpg

sbook03.jpg

sbook04.jpg

sbook05.jpg

sbook06.jpg

sbook07.jpg

sbook08.jpg

sbook09.jpg

sbook10.jpg

sbook11.jpg

sbook12.jpg

sbook13.jpg

sbook14.jpg

sbook15.jpg

sbook16.jpg

sbook17.jpg

sbook18.jpg

sbook19.jpg

sbook20.jpg

sbook21.jpg

sbook22.jpg

sbook23.jpg

sbook24.jpg

sbook25.jpg

sbook26.jpg

sbook27.jpg

sbook28.jpg

sbook29.jpg

sbook30.jpg

sbook31.jpg

sbook32.jpg

sbook33.jpg

sbook34.jpg

sbook35.jpg

sbook36.jpg

sbook37.jpg

sbook38.jpg

sbook39.jpg

sbook40.jpg

sbook41.jpg

sbook42.jpg

sbook43.jpg

sbook44.jpg

sbook45.jpg

sbook46.jpg

sbook47.jpg